Wiadukty kolejowe nad. Ul. Armii Krajowej i stacja Kraków Bronowice

Rok 2013

Rok 2015 – widać, że część wiaduktów odnowiono

Rok 2017 – przebudowa i remont wiaduktów i budowa stacji Kraków Bronowice

Rok 2018

Jesień 2018

 

Rok 2019