Tory kolejowe wzdłuż osiedla

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018