Kioski w łamańcu

Po obu końcach łamańca od zawsze są działające kioski.

Kiosk po stronie centrum osiedla /2016/:

I po drugiej stronie łamańca /2016/

 

Rok 2017