Kiosk przy ul. Na Błonie

Był i działał odkąd pamiętam; w 2015 był zamknięty na 4 spusty:

Rok 2017