Dawny „Pewex”

Punkty usługowe z boku – rok 2017

Rok 2017 – na tyłach budynku

Rok 2017