Rondo “naleśnik”

 Skrzyżowanie ulic Zarzecze i Na Błonie