Kiosk przy ul. Na Błonie – czynny latami, teraz pusty

Działa(ł) od zawsze, po czym w pewnym momencie raz był czynny, a zaraz już nie

 

Rok 2016

 

Rok 2017