Chodnik na ślimaku

Wiosna 2015

Późna wiosna, prawie lato 2016

Lato 2016

Wiosna 2017

Okolice chodnika – lato 2016

Okolice chodnika – 2017

Jesień 2018