Przychodnia przy ul. Na Błonie

Rok 2013-2016

Rok 2017