Msze św. on-line z kościoła św. Jana Kantego

W “normalnym czasie”, czyli kiedy nie ma zagrożenia żadną chorobą, Msze są “emitowane” w niedziele o 12:00; w obecnej sytuacji, emisje mogą być częstsze. Warto zwracać uwagę na  dół “wyświetlacza” – tam jest informacja, za ile minut odbędzie się transmisja kolejnej Mszy:

 

https://tiny.pl/t34kl