Bronowice Małe i Bronowice Wielkie widziane z Kopca Piłsudskiego

Widać też 2 kościoły:

bliżej: Kościół św. Antoniego w Bronowicach Małych

dalej: Parafia pw. Stygmatów św. Franciszka w Bronowicach Wielkich

Rok 2016